.


1/ Cách thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần đổi tên file có đuôi PPS thành PPT là xong. Ví dụ file có tên là baocao.pps thì chúng ta sẽ đổi thành baocao.ppt bằng cách vào My Computer, chọn file cần đổi tên và nhấn chuột phải -> Rename. Trong trường hợp nếu bạn không thấy được file có đuôi là gì thì ở trong My Computer vào menu Tools -> Option -> sang tab View và bỏ chọn Hide extensions for known file types -> Ok.
2/ Cách thứ hai là hãy mở PowerPoint lên, sau đó vào menu File -> Open và chọn file PPS cần chuyển -> Ok. Lúc này vào lại menu File -> chọn Save as và lưu lại thành file khác có đuôi PPT là xong.Nếu chuyển từ PPT sang PPS thì các bạn cũng có thể làm tương tự như 2 cách trên nhé

Chúc các bạn thành công!

View more latest threads same category: