Ngày 28-10-2021 04:49:25
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5619464
Số người online: 20
 
 
 
 
DANH SÁCH 7 LỚP 12 NĂM HỌC 2021-20212
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/1
         GVCN: Trương Thị Tú Oanh              Điện thoại: 0985000053
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Nguyễn Vân Anh 01/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0934785057
2 Trần Hoàng Anh 01/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0935202051
3 Nguyễn Hương Bình 10/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0979546170
4 Diệp Thị Bảo Châu 18/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0932148156
5 Võ Nguyễn Hoàng Duy Chung 16/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0935151442
6 Đặng Thị Thúy Hà 21/04/2004 Nữ Hà Tĩnh 0972607879
7 Chế Thị Nhật Hà 02/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0768579597
8 Nguyễn Thùy Linh 29/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0965290555
9 Cao Thị Ngọc Mai 22/08/2004 Nữ Đắc Lắc 0901918141
10 Lê Trần Uyên Nhi 15/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0898154616
11 Hoàng Nguyễn Bảo Như 25/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0812002575
12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 03/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0935538272
13 Hồ Lê Thảo Phương 26/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0985119274
14 Đặng Thị Mỹ Tâm 30/06/2004 Nữ Đà Nẵng 0782713122
15 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/03/2004 Nữ Đà Nẵng 0905803206
16 Nguyễn Phương Thảo 13/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0974399612
17 Trương Thị Anh Thư 28/05/2003 Nữ Đà Nẵng 0905533763
18 Trần Hồ Hoàng Thy 01/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0915499499
19 Võ Thị Thu Trang 16/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0935400132
20 Ông Thị Tố Trâm 29/06/2004 Nữ Đà Nẵng 0983770777
21 Nguyễn Thị Diệp Vi 25/09/2004 Nữ   0865867396
22 Phạm Ngọc Anh 11/08/2004 Nam Đà Nẵng 0368150951
23 Huỳnh Vũ Bảo Duy 21/04/2004 Nam Đà Nẵng 0988691870
24 Đặng Ngọc Khải Đình 15/01/2004 Nam Đà Nẵng 0905618968
25 Nguyễn Văn Định 19/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905276374
26 Trần Văn Đức 24/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905437965
27 Lê Ngô Quang Hiếu 07/12/2004 Nam Đà Nẵng  0905626197
28 Phạm Thanh Hiếu 06/09/2004 Nam  Đắk Lắk 0908639274
29 Hồ Công Nhật Hoàng 28/05/2004 Nam Đà Nẵng 0983497460
30 Hồ Từ Tấn Minh Huy 12/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905588191
31 Trần Gia Huy 30/12/2004 Nam Đà Nẵng 0905332163
32 Trịnh Quang Khải 27/03/2004 Nam Đà Nẵng 0934905034
33 Lê Đình Anh Khoa 20/01/2004 Nam Đà Nẵng 0794578915
34 Nguyễn Đức Thanh Phong 21/07/2004 Nam Đà Nẵng 0775498465
35 Phan Văn Phúc 08/03/2004 Nam Đà Nẵng 0935607131
36 Nguyễn Duy Quân 11/07/2004 Nam Đà Nẵng 0906520185
37 Nguyễn Anh Quốc 05/02/2004 Nam Đà Nẵng 0905543249
38 Trần Đình Ngọc Qúy 11/02/2004 Nam Đà Nẵng  0774268395
39 Lê Hồng Sáng 08/01/2004 Nam Đà Nẵng 0905117173
40 Vũ Trường Sơn 15/02/2004 Nam Đà Nẵng 0973503284
41 Dương Từ Ngọc Tài 07/10/2003 Nam Đà Nẵng 0905631544
42 Dương Từ Ngọc Tấn 07/10/2003 Nam Đà Nẵng 0905631544
43 Lê Đình Thắng 19/03/2004 Nam Thanh Hóa 0905286298
44 Trương Hữu Gia Thịnh 18/02/2004 Nam Đà Nẵng 0398011222
45 Đinh Trần Văn Thuận 27/09/2004 Nam Đà Nẵng 0935320549
46 Nguyễn Thanh Anh Tuấn 12/08/2004 Nam Đà Nẵng 0975822451
47 Võ Lê Nhật Việt 03/10/2002 Nam Đà Nẵng 0905715045

ÁSỞ GIO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/2
         GVCN: Đỗ Thị Phương              Điện thoại: 0374624861
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Nguyễn Đinh Lan Anh 28/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0905786512
2 Nguyễn Bảo Châu 10/06/2004 Nữ Đà Nẵng 0913474289
3 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 02/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0905190468
4 Nguyễn Trần Miên Đoan 11/09/2004 Nữ Đà Nẵng 0772556567
5 Huỳnh Thị Phước Hải 29/06/2004 Nữ Đà Nẵng 0934669075
6 Mai Diệu Hiền 25/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0702505732
7 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 12/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0905334770
8 Phan Hà Na 06/02/2004 Nữ Đà Nẵng 0905071787
9 Thái Gia Bảo 23/10/2004 Nam Đà Nẵng 0906526047
10 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 28/09/2004 Nữ Quảng Bình 0935348278
11 Trần Nguyên Kiều Oanh 18/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0812533555
12 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 22/08/2004 Nữ Quảng Nam 0777573814
13 Nguyễn Thị Thu Phương 11/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0905711364
14 Trần Quang Dũng 09/01/2004 Nam Đà Nẵng 0903581757
15 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0905141552
16 Châu Ngọc Bảo Trâm 16/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0935381292
17 Võ Hoài Anh Thư 13/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905822640
18 Bùi Thị Mộng Trinh 30/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905266180
19 Nguyễn Ngọc Kim Uyên 10/09/2004 Nữ Quảng Nam 0905643667
20 Phan Ngọc Yến 25/06/2004 Nữ Đà Nẵng 0824052563
21 Trần Lê Tiến Đạt 24/11/2003 Nam Đà Nẵng 0983766022
22 Trần Nguyễn Tiến Đạt 23/10/2004 Nam Quảng Nam 0905666559
23 Nguyễn Mạnh Đức 05/07/2004 Nam Thừa Thiên - Huế 0905866686
24 Lê Quang Hà 31/07/2004 Nam  Hải Phòng 0367297185
25 Sử Duy Hân 27/01/2004 Nam Đà Nẵng 0903596334
26 Võ Hoàng Hùng 23/06/2004 Nam Đà Nẵng 0938397272
27 Nguyễn Văn Huy 13/07/2004 Nam Quảng Nam 0766784289
28 Nguyễn Khánh Hưng 30/01/2004 Nam Đà Nẵng 0963579113
29 Trương Đặng Thanh Lân 29/07/2004 Nam Đà Nẵng 0905933672
30 Huỳnh Nguyễn Kim Nhân 10/11/2004 Nam Đà Nẵng 0903511191
31 Trần Sơn Phú Quí 17/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905566030
32 Ngô Minh Tâm 12/07/2004 Nam Đà Nẵng 0704459445
33 Nguyễn Ngọc Minh Thành 15/03/2004 Nam Đà Nẵng 0934717615
34 Tưởng Phước Thắng 19/07/2004 Nam Đà Nẵng 0935094964
35 Ngô Minh Thịnh 27/08/2004 Nam Đà Nẵng 0915468459
36 Nguyễn Minh Thuận 28/03/2004 Nam Đà Nẵng 0982644785
37 Bùi Đức Phương Toàn 07/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905942914
38 Huỳnh Đức Trí 16/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905969706
39 Lê Trần Anh Tuấn 16/09/2004 Nam Đà Nẵng 0888372234
40 Ngô Quốc Việt 26/05/2004 Nam Đà Nẵng 0935034775
41 Nguyễn Hà Anh Việt 07/02/2004 Nam Đà Nẵng 0905933375
42 Nguyễn Quang Lâm Vũ 12/03/2003 Nam Đà Nẵng  0917656737
43 Trần Nhật Minh Vũ 20/04/2004 Nam Đà Nẵng 0905661682

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/3
         GVCN:  Trần Thị Ngọc Phương             Điện thoại: 0905895976
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Phạm Thị Hoài Anh 22/10/2003 Nữ Đà Nẵng 0949558448
2 Trần Thị Ngọc Khanh 22/08/2004 Nữ Đà Nẵng  0905584032
3 Huỳnh Ngọc Ly 02/07/2004 Nữ Đà Nẵng  0905734415
4 Phùng Thị Ngọc Ly 20/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0905143835
5 Đàm Thị Nhật Minh 04/03/2004 Nữ Đà Nẵng 0913759475
6 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 09/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0905424895
7 Đồng Trần Hoàng Nguyên 29/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0905634438
8 Lưu Thị Khánh Nguyên 05/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0703564836
9 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 08/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905294050
10 Nguyễn Huỳnh Như 15/06/2004 Nữ Đà Nẵng  0934740627
11 Phạm Nguyễn Thanh Minh 30/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0905634115
12 Đàm Phúc Ngân Thảo 17/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0903595367
13 Võ Thị Ngọc Thảo 25/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0905412830
14 Mai Anh Thư 30/03/2002 Nữ Quảng Nam 0898146455
15 Đặng Như Trang 06/09/2004 Nữ Đà Nẵng 0766575705
16 Phan Thục Trinh 26/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0796767449
17 Huỳnh Phương Uyên 17/02/2004 Nữ Đà Nẵng 0778864329
18 Vũ Kiều Oanh 09/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0829356868
19 Phan Ngọc Phương Uyên 16/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0935456341
20 Trần Thảo Uyên 09/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0777456192
21 Đào Ngọc Hoàng Anh 03/07/2004 Nam Đà Nẵng 0905806526
22 Hồ Thanh Bình 24/09/2004 Nam Đà Nẵng 0983744372
23 Nguyễn Quang Hòa 03/09/2004 Nam Đà Nẵng 0935402095
24 Trần Quốc Đạt 07/07/2004 Nam Đà Nẵng 0901172763
25 Nguyễn Hoàng 16/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905794216
26 Nguyễn Gia Huân 12/03/2004 Nam Đà Nẵng 0905690272
27 Huỳnh Văn Lâm Huy 11/08/2003 Nam Đà Nẵng 0932422542
28 Trần Sanh Huy 31/03/2004 Nam Đà Nẵng 0935715483
29 Nguyễn Hưng 30/03/2004 Nam Đà Nẵng  0905406220
30 Lý Anh Kiệt 21/10/2004 Nam TP.Hồ Chí Minh 0906213249
31 Nguyễn Tuấn Kiệt 05/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905958564
32 Nguyễn Duy Nam 02/01/2004 Nam Đà Nẵng 0903651495
33 Võ Trọng Nghĩa 16/06/2004 Nam Huế 0903507333
34 Nguyễn Văn Hữu Nghĩa 10/07/2004 Nam Đà Nẵng 0906436605
35 Huỳnh Nguyễn Quốc Nhân 07/09/2004 Nam Đà Nẵng 0905259910
36 Nguyễn Quang Phương 11/03/2004 Nam  Hải Phòng 0935456024
37 Hồ Phước Quang 28/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905559875
38 Lê Văn Thành 28/12/2004 Nam Đà Nẵng 0906446138
39 Nguyễn Vĩnh Thịnh 12/04/2004 Nam Đà Nẵng 0905701775
40 Phan Minh Thức 08/02/2004 Nam Đà Nẵng 0905811797
41 Kim Ngọc Việt Toàn 04/01/2004 Nam Đà Nẵng 0905962955
  Phan Phước Gia Khánh 10/08/2002 Nam Đà Nẵng 0335506868 Rèn luyện hè
  Lê Văn Huy 16/10/2004 Nam Quảng Trị 0943870008 Rèn luyện hè
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/4
         GVCN:  Nguyễn Thị Thái Nguyên             Điện thoại: 0377666539 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Ngô Ngọc Phương Anh 06/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0702730052
2 Huỳnh Tôn Nữ Ngọc Ánh 11/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0935005987
3 Trần Thị Thùy Duyên 07/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0913248786
4 Vũ Trần Kỳ Duyên 13/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0775500293
5 Lê Thị Thùy Dương 19/09/2004 Nữ Thừa thiên Huế 0985555475
6 Võ Lê Thu Hà 14/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905847501
7 Lê Ngọc Hân 07/09/2004 Nữ Đà Nẵng 0705434343
8 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 08/08/2004 Nam Đà Nẵng 0935456341
9 Đặng Công Châu 27/04/2004 Nam Đà Nẵng 0913465867
10 Huỳnh Nguyễn Ngọc Lệ 07/03/2004 Nữ Đà Nẵng 0336096197
11 Nguyễn Minh Huyền 08/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905696977
12 Phạm Thị Hà My 28/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0988877552
13 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 15/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0983913413
14 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 14/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0977980880
15 Hồ Nguyễn Trâm Oanh 08/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0935114707
16 Lữ Như Phương 28/09/2004 Nữ Đà Nẵng 0932548103
17 Trần Ngọc Quý 21/02/2004 Nữ Quảng Ngãi 0905472730
18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0905244432
19 Phạm Thị Thanh Thủy 29/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0918770480
20 Trần Đình Anh Thư 16/06/2004 Nữ Đà Nẵng 0914522767
21 Lê Thị Cẩm Tú 10/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0935485331
22 Ngô Nguyễn Như Ý 29/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0913060877
23 Lê Thái Mạnh Cường 07/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905531131
24 Nguyễn Đông Dương 08/05/2004 Nam Đà Nẵng 0898129474
25 Trương Tiến Đạt 22/01/2004 Nam Đà Nẵng 0972595442
26 Đỗ Hoàng Hải 23/12/2003 Nam Đà Nẵng 0905940671
27 Tô Đông Khang 31/05/2004 Nam Đà Nẵng 0379755991
28 Phùng Anh Kiệt 03/08/2004 Nam Đà Nẵng 0935156527
29 Ngô Quốc Lợi 02/01/2004 Nam Đà Nẵng 0905761503
30 Lê Thanh Nhật Minh 13/07/2004 Nam Hà Nội 0942140788
31 Trần Đức Nam 12/12/2004 Nam Đà Nẵng 0935733841
32 Ngô Thanh Phong 21/07/2004 Nam Đà Nẵng 0935164351
33 Lê Cảnh Phụng 01/10/2004 Nam Quảng Nam 0905287029
34 Đinh Thiên Sang 25/04/2004 Nam Đà Nẵng 0934507164
35 Hồ Quý Tài 14/04/2004 Nam Quảng Nam 0935828295
36 Nguyễn Lê Thanh Thiện 02/08/2004 Nam Đà Nẵng 0798552499
37 Trần Gia Thịnh 27/04/2004 Nam Đà Nẵng 0905132234
38 Phạm Thanh Tính 04/07/2004 Nam Quảng Nam 0912856027
39 Nguyễn Quang Triều 28/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905540901
40 Lâm Quang Trọng 21/04/2004 Nam Đà Nẵng 0905683169
41 Đặng Hải Tuấn 03/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905551943
42 Trần Anh Tuấn 12/02/2004 Nam Đà Nẵng 0906107582
43 Dương Xuân Viện 09/05/2004 Nam Đà Nẵng 0905153155


DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/5
         GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thúy             Điện thoại: 0762720795
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Đỗ Châu Anh 14/11/2004 Nữ Thừa thiên Huế 0779018124
2 Nguyễn Hoàng Phúc Anh 18/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0935624361
3 Đoàn Thị Kim Chi 06/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0905910411
4 Đặng Thị Kim Dung 15/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0915813465
5 Nguyễn Thị Bích Dung 28/08/2004 Nữ Vĩnh Phúc 0935484435
6 Nguyễn Thị Thanh Dung 15/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905531398
7 Trương Thị Diệu Hoa 08/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0914230874
8 Phan Thị Yến Mai 07/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0905333798
9 Lê Thị Khánh Nguyên 18/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0902274315
10 Lê Thị Ánh Phương 14/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0898184291
11 Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh 27/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0768426247
12 Huỳnh Võ Minh Thư 03/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0786161299
13 Nguyễn Việt Ngọc Thủy 13/08/2004 Nữ Hà Nội 0944956396
14 Phan Ngọc Như Trang 04/03/2004 Nữ Đà Nẵng 0935344177
15 Lê Nguyễn Phương Trinh 30/09/2004 Nữ Quảng Nam 0906285267
16 Phạm Thị Minh Tú 06/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0935658093
17 Lương Huỳnh Hồng Vân 05/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0973649559
18 Lê Vũ Bảo Ân 09/11/2003 Nam TP.Hồ Chí Minh 0905305127
19 Ngô Đức Bảo 18/02/2004 Nam Đà Nẵng 0935787555
20 Nguyễn Quốc Bảo 15/10/2004 Nam Thừa thiên Huế 0903536430
21 Lê Trương Anh Hào 16/05/2004 Nam Thừa Thiên - Huế 0898223457
22 Nguyễn Ngọc Anh Hiển 01/08/2004 Nam Quảng Ngãi 0903096578
23 Phan Minh Hoàng 24/09/2004 Nam Đà Nẵng 0702617128
24 Trần Duy Hoàng 24/09/2004 Nam Đà Nẵng 0905321095
25 Trần Việt Hoàng 13/07/2004 Nam Đà Nẵng 0905535420
26 Đỗ Đăng Hưng 26/08/2004 Nam Đà Nẵng 0935990282
27 Trương Bá Huy 09/02/2004 Nam Đà Nẵng 0765958978
28 Lê Quốc Khánh 03/09/2004 Nam Đà Nẵng 0905829168
29 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 15/04/2004 Nam Đà Nẵng 0932109700
30 Lê Quang Lâm 28/05/2004 Nam Đà Nẵng 0906557710
31 Huỳnh Đức Mạnh 31/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905069065
32 Huỳnh Quang Hải Minh 15/12/2004 Nam Đà Nẵng 0905433391
33 Hồ Bình Minh 14/02/2004 Nam Đà Nẵng 0905356991
34 Nguyễn Hữu Nâu 02/01/2004 Nam Đà Nẵng 0934164749
35 Huỳnh Phan Tấn Phúc 10/01/2002 Nam Đà Nẵng 0905016061
36 Nguyễn Xuân Thành 04/07/2004 Nam Đà Nẵng 0905626182
37 Nguyễn Bảo Thắng 23/08/2003 Nam Đà Nẵng 0946937856
38 Nguyễn Âu Minh Toàn 08/09/2004 Nam Bạc Liêu 0905823962
39 Mai Phước Trí 13/01/2004 Nam Đà Nẵng 0924213493
40 Phạm Duy Trọng 20/10/2004 Nam Đà Nẵng 0778557391
41 Nguyễn Trọng Trung 27/08/2004 Nam Đà Nẵng 0898218177
42 Nguyễn Nghĩa Trung 07/01/2004 Nam Đà Nẵng 0942426424
43 Võ Văn Anh Vũ 02/10/2004 Nam Đà Nẵng  0905787305

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/6
         GVCN: Nguyễn Văn Nghĩa            Điện thoại: 0976761283
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Hồ Thị Thanh An 13/02/2004 Nữ Đà Nẵng 0905572157
2 Vũ Trịnh Nam Anh 10/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0905029881
3 Ngô Thảo My 21/10/2004 Nữ Quảng Trị 0905228875
4 Trần Thị Hoàn Mỹ 27/12/2004 Nữ Đà Nẵng 0766620898
5 Nguyễn An Ny 03/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0903962245
6 Huỳnh Thị Anh Pha 14/12/2004 Nữ Quảng Trị 0397520865
7 Nguyễn Trang Tố Quỳnh 15/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0906573935
8 Hồ Khánh Quỳnh 11/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0935800228
9 Lê Nguyễn Anh Thư 11/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0387926527
10 Nguyễn Thị Minh Thuận 18/04/2004 Nữ Tp. Hồ Chí Minh 0973320019
11 Nguyễn Thị Phương Thủy 28/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0935227746
12 Huỳnh Thị Thùy Trâm 24/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0935235018
13 Nguyễn Thị Đoan Trang 28/01/2004 Nữ Đà Nẵng 0905138154
14 Nguyễn Thị Uyên 01/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0935040114
15 Trương Thị Tuyết Vy 13/08/2003 Nữ Đà Nẵng 0906460618
16 Lê Trương Mỹ Vy 15/02/2004 Nữ Đà Nẵng 0914180447
17 Hoàng Phan Mỹ Vy 14/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905699412
18 Lê Uyên Vy 07/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0905294260
19 Thân Tuấn Anh 15/05/2004 Nam Đà Nẵng 0772503094
20 Nguyễn Trọng Cử 20/04/2004 Nam Đà Nẵng 0905083707
21 Huỳnh Phúc Thanh Chương 11/04/2004 Nam Đà Nẵng 0903577979
22 Nguyễn Quang Dương 25/02/2004 Nam Đà Nẵng 0983023406
23 Hoàng Minh Hòa 07/11/2004 Nam Đà Nẵng 0903594150
24 Trần Thiện Hải 14/05/2004 Nam Đà Nẵng 0901994825
25 Nguyễn Trần Huy Hoàng 13/12/2004 Nam Đà Nẵng 0935489134
26 Nguyễn Văn Hùng 07/08/2004 Nam Đà Nẵng 0934875056
27 Phan Văn Huy 19/06/2004 Nam Đà Nẵng 0935097236
28 Nguyễn Hồng Huy 26/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905133873
29 Phạm Trần Anh Huy 19/10/2004 Nam Đà Nẵng 0935024971
30 Trần Đức Mạnh 03/12/2004 Nam Đà Nẵng 0901792249
31 Nguyễn Thành Nhân 13/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905853983
32 Trần Minh Nhân 09/11/2004 Nam Đà Nẵng 0901123855
33 Nguyễn Văn Nghĩa 28/04/2004 Nam Đà Nẵng 0775698503
34 Bùi Xuân Khoa 02/01/2004 Nam Đà Nẵng 0905542977
35 Võ Bá Hoàng Kim 19/05/2004 Nam Đà Nẵng 0935132502
36 Đặng Gia Kiệt 09/09/2004 Nam Đà Nẵng 0905537784
37 Nguyễn Ngọc Tâm 25/05/2004 Nam Đà Nẵng 0935328295
38 Trần Hữu Quốc Toàn 15/12/2004 Nam Đà Nẵng 0905831213
39 Trần Văn Toàn 30/12/2004 Nam Đà Nẵng 0905624313
40 Võ Minh Thọ 08/01/2004 Nam Đà Nẵng 0914611016
41 Nguyễn Xuân Tùng 11/05/2004 Nam Đà Nẵng 0796656530
42 Võ Bá Hiển Vinh 07/01/2004 Nam Đà Nẵng 0905284502
  Ngô Quốc Tín 26/07/2004 Nam Đà Nẵng 0908171969 Rèn luyện hè


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học 2021 - 2022. LỚP 12/7
         GVCN: Trần Thị Diệu Linh            Điện thoại: 0905329099
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số điện thoại
1 Trần Gia Hân 24/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0905088985
2 Nguyễn Thị Xuân Diệu 05/11/2004 Nữ Đà Nẵng 0788646552
3 Lê Thị Thiên Hương 05/09/2004 Nữ Đà Nẵng 0914262155
4 Nguyễn Ngọc Gia Linh 09/04/2004 Nữ Đà Nẵng 0914972516
5 Nguyễn Lê Mỹ Lợi 29/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0768599652
6 Trần Lê Thanh Mai 07/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0905885101
7 Hồ Thị Thảo Minh 16/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0935880119
8 Lưu Hoàng Bảo Ngọc 31/10/2004 Nữ Đà nẵng  0905419235
9 Phạm Yến Nhi 16/08/2004 Nữ Đà Nẵng  0932582921
10 Trần Nguyễn Uyên Phương 15/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0914001817
11 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/09/2004 Nữ Đà Nẵng 0905710951
12 Xa Thị Thanh Thảo 28/07/2004 Nữ Đà Nẵng 0775453888
13 Nguyễn Trần Phương Thùy 27/10/2004 Nữ Đà Nẵng 0948477199
14 Hà Huyền Trang 10/03/2004 Nữ TP.Hồ Chí Minh 0908196385
15 Lê Nguyễn Thanh Tuyền 27/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0937532353
16 Hoàng Thị Ái Vi 11/05/2004 Nữ Đà Nẵng 0783276471
17 Đặng Gia Viên 29/01/2004 Nữ Hồ Chí Minh 0905158168
18 Nguyễn Phan Thảo Vy 18/08/2004 Nữ Đà Nẵng 0988898537
19 Nguyễn Văn An 30/08/2004 Nam Quảng Ngãi 0905608572
20 Trần Quang Bách 23/02/2004 Nam Đà Nẵng 0901965898
21 Nguyễn Trịnh Duy Bảo 30/01/2004 Nam Đà Nẵng 0935611693
22 Mai Văn Hoàng 06/07/2004 Nam Đà Nẵng 0906291156
23 Lê Trung Khoa 09/03/2004 Nam Đà Nẵng 0932588647
24 Nguyễn Văn Nguyên Khang 20/09/2004 Nam Đà Nẵng 0905027553
25 Phan Tuấn Khôi 06/09/2004 Nam Đà Nẵng 0905018887
26 Võ Trung Hiếu 13/07/2004 Nam Đà Nẵng 0934986528
27 Lê Nguyễn Hoàng Lâm 23/08/2004 Nam Đà Nẵng 0905224547
28 Văn Bá Bảo Lộc 16/01/2004 Nam Đà Nẵng 0914975589
29 Nguyễn Bình Phương Nam 19/11/2004 Nam Đà Nẵng 0905155030
30 Lê Trung Nghĩa 05/09/2004 Nam Đà Nẵng 0935785295
31 Vương Hồng Phát 16/04/2004 Nam Đà Nẵng 0906405063
32 Hoàng Văn Nhật Quang 29/01/2004 Nam Đà Nẵng 0932442044
33 Lê Hà Nhật Quân 03/01/2004 Nam Đà Nẵng 0903593124
34 Nguyễn Mạnh Quý 20/12/2004 Nam Đà Nẵng 0935488179
35 Trương Quang Rin 09/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905245418
36 Huỳnh Văn Sang 05/04/2004 Nam Đà Nẵng 0905604129
37 Cao Văn Tín 01/06/2004 Nam Đà Nẵng 0905320317
38 Trần Văn Tỉnh 19/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905882958
39 Nguyễn Tấn Trí 01/10/2004 Nam Đà Nẵng 0763614884
40 Đặng Thế Anh Tú 06/10/2004 Nam Đà Nẵng 0979156979
41 Đỗ Trọng Quang Vinh 17/12/2003 Nam Đà Nẵng 0376270929
42 Lê Anh Vũ 16/10/2004 Nam Đà Nẵng 0905824814
  Trần Hoàng Minh Quân 16/01/2004 Nam Đà Nẵng 0934780053 Rèn luyện hè

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn