Ngày 04-06-2020 22:37:17
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5177381
Số người online: 49
 
 
 
 
TÊN BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN 3
 

STT

Môn

Nội dung

1

Toán

Tích phân

2

Lịch sử

Quan hệ quốc tế (1945-2000)

3

Ngữ văn

Vợ nhặt - Kim Lân

4

Sinh học

- Di truyền học quần thể

- Ứng dụng di truyền học

- Di truyền học người

5

Tiếng Anh

Reading (Unit 11: Books)

6

Hóa học

Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất quan trọng

7

Toán

Phương trình mặt cầu

8

Địa lí

Địa lí dân cư Việt Nam

9

Ngữ văn

Vợ nhặt – Kim Lân (tt)

10

Vật lí

Tán sắc và giao thoa ánh sáng

11

Tiếng Anh

Stress and Modals

12

Giáo dục công dân

Công dân với các quyền dân chủ

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn